Công ty TNHH HƯNG PHÁT cung ứng công nhân, lao động phổ thông, lao động có tay nghề cho Công ty Gilimex.

Cong-ty-Gilimex-1

 

Cong-ty-Gilimex-2

 

Cong-ty-Gilimex-3

 

Cong-ty-Gilimex-4

 

Cong-ty-Gilimex-5

 

Cong-ty-Gilimex-6