Công ty TNHH HƯNG PHÁT cung ứng công nhân, lao động phổ thông, lao động có tay nghề cho Công ty Kenry.

Cong-ty--kenry-1

 

Cong-ty--kenry-2

 

Cong-ty--kenry-3

 

Cong-ty--kenry-4

 

Cong-ty--kenry-5

 

Cong-ty--kenry-6

 

Cong-ty--kenry-7

 

Cong-ty--kenry-8