Công ty TNHH HƯNG PHÁT cung ứng công nhân, lao động phổ thông và thợ cho Công ty TNHH cơ điện ION.

Cong-ty-tnhh-co-dien-ion-1

 

Cong-ty-tnhh-co-dien-ion-2

 

Cong-ty-tnhh-co-dien-ion-3

 

Cong-ty-tnhh-co-dien-ion-4