Công ty TNHH HƯNG PHÁT cung ứng công nhân, lao động phổ thông và thợ cho Công ty TNHH Men’s Pool Joint Venture.

Cong-ty-tnhh-mens-pool-joint-venture-1

 

Cong-ty-tnhh-mens-pool-joint-venture-2

 

Cong-ty-tnhh-mens-pool-joint-venture-3

 

Cong-ty-tnhh-mens-pool-joint-venture-4

 

Cong-ty-tnhh-mens-pool-joint-venture-5