Phát triển công nghiệp số 1 Bình Dương

Phát triển công nghiệp số 1 tỉnh Bình Dương

Bình Dương đang đẩy mạnh việc phát triển và xây dựng các khu công nghiệp theo hướng kinh tế chung tuần hoàn và kinh tế xanh, kinh tế số là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương.

Để phát triển công nghiệp số một cả nước Bình Dương cần xác định cụ thể việc tác cấu trúc mạng lưới công nghiệp và xây dượng các mô hình công nghiệp mới, gắn liền với mạng  lưới công nghiệp vùng.

Nằm trong bốn điểm phát triển công nghiệp nhất vùng Đông Nam Bộ, Tỉnh Bình Dương hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người và đứng thứ 2 về thu hút đầu tư FDI.

Phát triển công nghiệp số 1 Bình Dương

Để trở trành một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp số 1 cả nước và là địa phương đầu tiên đạt mức thu nhập bình quân cao đã đặt Bình Dương trước thách thức vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Đơn vị cơ quan tỉnh Bình Dương cũng xác định rằng đây không chỉ là bài toán về năng suất lao động, kinh tế mà còn là phát triển bền vững, kết nối hội nhập phát triển.

Chung quy, để làm được điều này Bình Dương xây dựng 6 trụ cột chiến lược, nhằm tái cấu trúc mạng lưới công nghiệp nội tỉnh và xây dựng các mô hình công nghiệp mới, gắn liền với mạng lưới công nghiệp vùng.

Cơ cấu phát triển công nghiệp

Việc đẩy mạnh việc phát triển công nghiệp, Bình Dương xác định cần vượt qua 6 bẫy thành phần công nghiệp về kinh tế: Phát triển gián đoạn thông qua phát triển kế thừa; Năng suất lao động tổng hợp thông qua phát triển; Đô thị hóa thông qua phát triển tích hợp; Môi trường sinh thái thông qua phát triển bền vững; Phụ thuộc thông qua phát triển đa phương và bất bình đẳng thông qua phát triển bao trùm, đồng đều.

Phát triển công nghiệp số 1 Bình Dương

Để phát triển trở thành trung tâm phát triển công nghiệp số 1 của cả nước, Bình Dương xác định tiếp tục nâng cấp mô hình phát triển công nghiệp của tỉnh nhằm từng bước phát triển công nghiệp đảm bảo nhu cầu lao động và đất đai. Thông qua việc chuyển đổi mô hình phát triển từ công nghiệp – đô thị – dịch vụ sang các mô hình phát triển công nghiệp tiếp theo 2 giai đoạn.

Gia đoạn đầu tiên, Bình Dương định hướng xây dựng và nâng cấp các khu công nghiệp hiện hữu trở thành khu công nghiệp thông minh, khả năng cung cấp nền tảng công nghệ 4.0. Điều này áp dụng để các nhà đầu tư dễ dàng xây dựng, triển khai mô hình nhà máy thông minh, sản xuất thông minh trong hệ sinh thái của Bình Dương nhanh và hiệu quả, làm gia tăng năng suất lao động, đồng thời thu hút các ngành công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường

Giai đoạn thứ hai, Bình Dương đang đẩy mạnh việc phát triển công nghiệp xây dựng các khu công nghiệp gắn liền với khoa học cộng nghệ thu hút các việc trường, hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo các ngành dịch vụ, dịch vụ số, từ đó thu hút các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Kết nối giữa các vùng

Để đạt hiệu quả về phát triển công nghiệp và tính liên kết của các địa phương trong vùng, tỉnh Bình Dương kiến nghị bổ sung phạm vị nghiên cứu tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu kết nối đến ga An Bình được bộ GTVT phê duyệt quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đồng thời các đơn vị của tỉnh còn bổ sung định hướng khu vực ga An Bình ( TP Dĩ An) trở thành ga trung tâm mang tính lưỡng dụng của cả khu vực phía nam dựa trên cơ sở nghiên cứu quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành tuyến ga, quy hoạch đường sắt khu vực đồi mối TP HCM.

Tuyến đường phát triển Bình Dương

Nhằm hình thành trục giao thông Đông Tây kết nối vùng cửa khẩu, quy mô đầu tư mặt cắt ngang công trình ước tổng mức đầu tư lên đến cả ngàn tỉ đồng. Bên cạnh đó, Bình Dương kiến nghị sớm hoàn thành quy hoạch vùng làm cơ sở triển khai đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế công nghiệp – xã hội vùng nhất là hạ tầng giao thông kết nối, có các chính sách để các địa phương phối hợp trong công tác đào tạo, thu hút và cung ứng lao động, xem xét cơ ché thúc đẩy, phân bổ nguồn lực đầu tư phù hợp với điều kiện từng địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm.

Để phát triển công nghiệp số 1 cả nước, Bình Dương kiến nghị cần có cơ chế đặc thù cho vùng Đông Nam Bộ trong điều tiết ngân sách cũng như quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, nguồn lực cho các tỉnh trong vùng. Quá trình phát triển đó đã giúp Bình Dương bước đầu tích lũy được một nền tảng hạ tầng kỹ thuật giao thông, đô thị tương đối đồng bộ, thể hiện qua việc sớm hoàn thiện các phân đoạn chính thuộc tuyến đường vành đai 3 và một số đoạn thuộc trục chín nội tỉnh như Mĩ Phước – Tân Vạn – Bàu Bàng kết nối về phía cảng biển, sân bay quốc tế.

 Phát triển khu công nghiệp thông minh

Giao thông Bình Dương

Là địa phương đầu tiên đạt mức thu nhập trung bình cao của cả nước đã đặt Bình Dương đứng trước thách thức phải sớm đương đầu và vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Xác định đây không chỉ là bài toán về năng suất lao động, phát triển kinh tế, mà còn là bài toán phát triển bền vững, bài toàn bình đẳng xã hội, phát triển bao trùm và đồng đều, bài toán đô thị hóa, kết nối, hội nhập phát triển.

Trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương sẽ tái cấu trúc mạng lưới công nghiệp nội tỉnh và xây dựng các mô hình công nghiệp mới, gắn liền với mạng lưới công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ. Trước sự bùng nổ của khoa học – Công nghệ, nhiều mô hình kinh doanh ra rời, cùng với đó là những thách thức đan xen cơ hội mới sau đại dịch Covid – 19, tỉnh Bình Dương xác định: Không ngừng thực hiện các chiến lược đột phát kinh tế – xã hội, tiếp tục quyết liệt phát triển đề án thành phố thông minh lên tầm cao mới, đón làn sóng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Với tầm nhìn đó, tỉnh Bình Dương đang từng bước hình thành vùng đổi mới sáng tạo, tạo động lực phát triển mới, hội nhập quốc tế, thú hút đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong điều kiện mới.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *