Tag Archives: thầu khoán công trình

Thầu khoán sản phẩm

Thầu khoán sản phẩm

Thầu khoán sản phẩm Dịch vụ thầu khoán sản phẩm là công tác chuyển giao lại công việc cho bên thứ 3, có thể hạn chế việc sử dụng nhân lực trực tiếp của doanh nghiệp. 1. Thầu khoán sản phẩm là gì? Hiện nay Việt Nam đang có một nguồn lao động trẻ dồi dào […]